Verhuizing bijbelhuis

Verhuizing Het Bijbelhuis

 

Zaterdag 14 januari 2017 was de laatste dag van Het Bijbelhuis.

Het was door de storm, sneeuw en kou niet aangenaam in de stad.

Het was stil en daarom ook geen aanloop in Het Bijbelhuis. Op een dergelijk laatste dag geeft het ook weer gelegenheid om alles in stilte te overdenken.

Zonder het te beseffen ben je eigenlijk in een soort rouwverwerking terechtgekomen. Er wordt iets van je afgescheurd, wat je een plaats moet geven. Daarom is het troostvol te weten dat je in Christus meer dan overwinnaar bent.

Denk in dankbaarheid aan de Heere hoe Hij heeft willen zegenen.

Je denkt aan de gesprekken op straat, tijdens de Juttersmarkt, in Het Bijbelhuis, hoe de Heere kracht en woorden gaf om te spreken.

De gesprekken met de Bijbelcursisten, waarin je mocht wijzen op Het Lam Gods.

Aan de enthousiaste kinderen van de KinderClub die het jammer vonden wanneer de club weer beëindigd moest worden.

De hartelijke contacten tijdens de Vrouwenochtend.

Dat alles maakt je dankbaar maar ook somber.

Dankbaar, omdat de Heere die geroepen heeft, Zijn trouw bewaart tegenover ontrouwe mensen (evangelisten).

Somber, omdat Het Bijbelhuis gesloten wordt.

 

Om budgettaire redenen heeft de Commissie Evangelisatie besloten Het Bijbelhuis in de huidige vorm af te stoten.

Gelukkig kunnen de activiteiten van Het Bijbelhuis in een andere locatie een doorstart hebben.

In deze locatie het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum “De Verkenningston” huren voor de activiteiten per dagdeel een ruimte.

 

1 februari hebben we onze nieuwe locatie betrokken.

De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden en in De Verkenningston voortgezet.

De Vrouwenochtend hebben we gewijzigd in een Inloopochtend, waardoor ook mannen kunnen komen.

De KinderClub heeft ook daar een doorstart gemaakt.

Wekelijks vinden de Inloopochtend en de KinderClub op woensdag plaats.

Het bezoek van De Inloopochtend ondervindt mogelijk door de verhuizing enige verstoring wat het bezoekersaantal betreft.

De KinderClub heeft tijdens de opstart ook enige teruggang in bezoekaantal vertoond. Maar we zijn dankbaar dat tijdens de laatste KinderClub van deze maand er 9 kinderen begroet mochten worden.

Als Werkgroep beraden we hoe we een en ander v.w.b. de evangelisatie op zaterdag zijn beslag zal krijgen.

 

We roepen u op om voor ons werk in Den Helder te bidden.

Dat de Heere de harten van ouderen en jongeren verbreekt door de inwoning van Zijn Heilige Geest.

Waardoor de bede de harten opklimt:

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

Is tot Uw dienst en lof bereid.

 

Ev. Korving

2 thoughts on “Verhuizing bijbelhuis

  1. Beste Wim,

    Zaterdag 5 augustus zijn we in Den Helder geweest. We wilden o.a. het bijbelhuis in de Wezenstraat bezoeken, het bleek gesloten te zijn. Jammer. Nu lazen we een stukje van je in het RD en konden het niet laten iets van ons te laten horen. We wensen , samen met je vrouw Gods onmisbare Zegen toe voor dit mooie, maar moeilijke werk. Groeten van Jan en Wilna van Dam- Voskamp (nog bekend?) Oudelandstraat 154 ‘s_ Gravenzande.

    • Bedankt voor de bemoedigende woorden. Jammer dat we elkaar gemist hebben. Als je de zus van Arie-Peter en Florianne bent ben je zeker bekend. Hartelijke groet Willem J. Korving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *