Home

Welkom op de website van Het Bijbelhuis in Den Helder.

Op deze website vindt u meer informatie over Het Bijbelhuis. Ook  kunt u hier data nakijken van diverse activiteiten. En kunt u contact opnemen om u als vrijwilliger of vrijwilligster aan te melden.

Het Bijbelhuis wordt geleid door evangelist Willem Korving, hieronder vindt u de levensloop van hem en een meditatie.

Eerst maar even voorstellen…

Mijn naam is Willem Korving, na een loopbaan van 35 jaar bij de Koninklijke Marine ben ik in augustus 2005 als officier eervol ontslagen. Hierna heb ik in Canada en Amerika theologie gestudeerd. In Montreal aan het Farel Reformed Seminary heb ik in 2008 de graad Master in Divinity behaald en vervolgens bij de Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids in 2011 de graad Master in Theology. Omdat we in Canada geen verblijfsvergunning kregen, zijn we in 2011 teruggekeerd naar Nederland.

In december 2011 heeft Het Bijbelhuis in Den Helder haar deuren geopend. Sinds maart 2012 ben ik als evangelist van de HHK aangesteld en ben mijn werkzaamheden begonnen. Mijn voornaamste taak is het Woord van God onder de mensen te verspreiden. Zodat het licht van dat Woord niet alleen in deze donkere wereld gaat schijnen, maar ook in de harten van de mensen.

Waarom is dat zo belangrijk? Dat het Evangelie verkondigd en verspreid wordt? Simpel omdat we voor de “eeuwigheid” geschapen zijn. Dat vindt u misschien “te kort door de bocht” maar het is wel de realiteit. We lezen in de Bijbel dat we door de adem van God tot leven zijn gekomen. We konden in de nabijheid van God, van Zijn Licht, verkeren.

Maar als we om ons heen zien dan is dat Licht nagenoeg niet waarneembaar. En God lijkt mijlen ver weg. Hoe komt dat? Nou, onze ouders Adam en Eva hebben dat Licht van de nabijheid van God verruild voor de duisternis. Willens en wetens hebben zij (en wij met hen) God, onze Schepper, de rug toegekeerd. Toen hebben we de relatie met God verbroken. Maar, God heeft het daarbij niet gelaten. Nee, het liefste wat Hij bezat, Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft Hij naar de aarde gezonden. God wilde de geschonden relatie weer te herstellen. Dat is dan de Blijde Boodschap, of dat is het Evangelie, dat in Christus het schepsel met Zijn Schepper verzoend wordt.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Joh.3:16).

De verspreiding van dat Evangelie, kan door middel van verschillende activiteiten gebeuren. Te denken valt aan huis-aan-huis evangelisatie, of folderen in het winkelcentrum. Maar ook hebben we elke week een kinderclub. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn dan hartelijk welkom in De Verkenningston. In de zomervakantie hebben we voor de kinderen VakantieBijbelWeek (VBW). Iedere maandagavond van 19.30 – 21.15 uur is er Bijbelstudie in De Verkenningston. Woensdagochtend is er inloop voor iedereen die maar zin heeft in een gezellige ochtend. Er is ruimte voor een fijn gesprek en een kopje koffie: van harte welkom.

Dit alles doen we in afhankelijkheid van de Heere met de bede dat “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Ps.119:105) meer en meer in onze samenleving gevonden wordt.

Om budgettaire redenen heeft de Commissie Evangelisatie besloten Het Bijbelhuis (Wezenstraat 9) in de huidige vorm af te stoten.

Gelukkig kunnen de activiteiten van Het Bijbelhuis in een andere locatie een doorstart hebben.

In deze locatie, het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum “De Verkenningston”, huren we voor de activiteiten per dagdeel een ruimte. U kunt De Verkenningston vinden aan de Prins Hendriklaan 13-15 in Den Helder